Retningslinjer

Lejebetingelser og praktisk information

Nedenfor fremgår lejebetingelser og anden praktisk information vedr. ophold på lejren.

Under rengøring nedenfor beskrives, hvad der skal gøres inden afrejse.
Hvis nedenstående ikke overholdes, udbedres dette på lejers regning.