Om

Foreningen og bestyrelsen

Foreningen

Foreningens navn er Folkekirkens Børneklubber/Søndagsskoler i Århus Kommune. Foreningens formål er at støtte og hjælpe børneklubber/søndagsskoler i Århus Kommune samt at administrere driften af Oddesundlejren beliggende i Thyholm Kommune.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består udelukkende af frivillige, som bl.a. kommer fra Helligåndskirken, Christianskirken og Skjoldhøj Kirke - alle beliggende i Aarhus kommune.