Foreningens navn er: "Folkekirkens Børneklubber/Søndagsskoler i Århus Kommune". Foreningens formål er at støtte og hjælpe børneklubber/søndagsskoler i Århus Kommune samt at administrere driften af "Oddesundlejren", Thyholm Kommune.

Bestyrelsen består udelukkende af frivillige, som bl.a. kommer fra:
lejren
Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Aarhus V
lejren
Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N