Hvis nedenstående ikke overholdes, udbedres dette på lejers regning.
Praktiske Informationer
 • Hvis I ikke har oplyst ankomst- og afrejsetidspunkt, bedes I meddele dette til vores inspektør på telefon 25 63 89 38. De vil normalt være til stede, når I ankommer på lejren, og når I forlader lejren igen. Indtal blot en besked, hvis der er telefonsvarer på.
 • I skal bl.a. selv medbringe toiletpapir, køkkenruller, viskestykker, karklude, store sække til affaldsstativet i køkkenet og lagen til beskyttelse af madrasserne.
 • Der er gratis internetadgang i lejrens hovedbygning.
 • Depositum skal være rettidigt indbetalt, og samtidig skal lejekontrakten være returneret rettidigt i underskrevet stand. I modsat fald er lejeaftalen ugyldig.
 • På lejren er et bordtennisbord, som I meget gerne må benytte. I skal blot selv medbringe net og bat.
 • Indkøbsmuligheder: Se under Indretning på hjemmesiden
Lejebetingelser
 • Rygning i alle bygninger er forbudt, vi henviser til at benytte de udendørs askebægre.
 • Rygning og åben ild i plantagen er ikke tilladt. På bålpladsen er i velkomne til at lave bål.
 • Der må ikke fældes træer på lejrens grund.
 • Der holdes ryddeligt og pænt på udenomsarealet og i bygningerne.
 • Inventar og materialer behandles med respekt.
 • Lagen skal benyttes også ved brug af sovepose. Madrasserne må ikke tages ud af køjerne/sengene.
 • Møbler skal stilles på plads jf. møbleringsplaner (ophængt på lejren).
 • Der må kun bruges fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ulovligt for privatpersoner at bruge fyrværkeri.
 • Der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre efter kl. 24. Ved udluftning skal musikken stoppes, mens vinduerne er åbne.
 • Vi henstiller til, at indtagelse af øl, vin og spiritus sker med omtanke.
 • Alle mangler og uregelmæssigheder meddeles lejrinspektøren eller udlejer inden afrejse.
 • Udgifter ved skader forvoldt på bygninger eller inventar, erstattes fuldt ud af lejer. Udlejers krav af denne type, ophører ikke ved lejeperiodens udløb. Udlejer skal have meddelelse om skaden.
 • Ved ankomst og afrejse aflæses de to el-målere.
  • Nøgler til lejren samt aflæsningsskema for el-forbrug lægges i postkassen ved afrejse.
  • Lejer skal slukke de to HPFI-relæer ved afrejse.
  • HFI-relæ og el-målere er placeret med den ene i spisekammer bag køkkenet i hovedbygningen og den anden på bagsiden af hytte nr. 2.
Rengøring
 • Madrasser børstes og sættes på højkant.
 • Alle gulve fejes.
 • Alle borde tørres grundigt af, og bænke sættes op, med benene opad.
 • Alt anvendt køkkengrej (service, gryder, fade, osv.) vaskes af og stilles på rette plads.
 • Køleskabe og frysere rengøres, afrimes og efterlades med lågen åben, ved afrejse.
 • Komfur og ovn rengøres grundigt.
 • Opvaskemaskinen rengøres.
 • Kartoffelskræller rengøres grundigt, hvis den er blevet brugt.
  Afslutningsvis skal det nævnes at dette er en lejr, og at der dermed kan forekomme spindelvæv, sand ved døre og vinduer, pga. blæsten og anden småsnavs.